Kurent

KURENT / ALEŠ ŠTEGER / LG MARIBOR / SLOVENIJA / 2012

Aleš Šteger – KURENT
Saša Jovanović, Peter Srpčič – režija
Tina Dobrajc – scenografka
Stanka Vauda Benčevič – kostumografka
Gregor Lorenci – avtor lutk
Branko Rožman – glasba in korepetitor
Mito Gegič – videoe vsebine

THE PUPPET THEATRE MARIBOR AND CITY THEATRE PTUJ
Starodavni Kurent se v sedanjosti spopada s povsem novimi izzivi. V času globalnega segrevanja se poda na pot iskanja in reševanja zime, ki je izginila. Pri tem se srečuje z različnimi liki, ki ga usmerjajo v Afriko, kjer je ujeta zima. Iz mitološkega junaka se Kurent postopno spreminja v kritičnega opazovalca sodobnega sveta in obuja pretekle vrednote. V trenutku dvoma na smetiščni gori prejme sporočilo, ki ga spomni na njegov izvor. Opusti junaštvo in izbere osebno srečo v oddaljenem mitološkem svetu.

The ancient Kurent in these present times faces completely new challenges. In a time of global warming he sets off on a quest to rescue winter, which has disappeared. In doing so, he meets different characters that direct him towards Africa, where winter has been taken prisoner. From a mythological hero the Kurent gradually turns into a critical observer of the contemporary world and evokes historical values. In a moment of doubt on a mountain of rubbish he receives a message that reminds him of his origins. He abandons heroism and chooses personal happiness in a remote, mythological world.

/ Site created by MadLabHub.com