Sizifo & Naranama

DORDOLLA  / FURLANIJA / ITALIJA / ITALY / 2017

Marjan Štikar Režiser / Director
Jozej Stikar glasba / music
Yulia Izmaylova, Felix Strasser Besedilo / Libretto
Majda Krivograd Scenografija / Scenography
Stanka Vauda Benčevič Kostumografija / Costumes
UNIKUM, Društvo rož Producent

ROŽ         – Spletna stran  /  Webpage
ORF.at    – Spletna stran  / Webpage
Unikum  – Spletna stran  / Webpage

Revolucionarna opera v štirih dejanjih

Rolling stonesi v Dordolli!
Spoštovani mitomani, cenjeni oboževalci antike! Pozabite Homerja, Camusa in Enzensbergerja! Piše se nova zgodba o Sizifu. Pišeta jo Yulia Izmaylova in Felix Strasser. Marjan Štikar jo je s svojo skupino uprizoril kot revolucionarno opero. Z glasbo izpod peresa Jozeja Stikarja. Šestjezično: furlansko, italijansko, slovensko, grško, angleško, nemško. Tako kot se spodobi multietični vasi Dordolla. Dordolla v srcu Evrope. Evropa – kmalu brez bika. Zakaj? Počakajte. Kajti: Sizif, premetenec, jezičen in navihan prekanjenec kliče k splošni revoluciji. In to radikalno. Čistilo se bo temeljito (v tem primeru mora vladati red, ja!). Počistili bomo z despoti, rablji, bogovi, fašističnimi vodji, policijo, državnimi vodji, načrtovalci avtocest, Avtokilom (tatom, ki mu ga ni para), ovaduhi, agenti, izdajalci, kolaboraterji, dostojanstveniki in drugo svojatjo. Bodite priča somraku bogov proti kateremu je Wagnerjeva različica le slaba avantura, tako rekoč karikatura odpora proti tako imenovanim nesmrtnikom. Doživeli boste: tam, kjer se pojavi Sizif s pajdaši je stvar takoj jasna, ni kompromisov, ni popuščanja, ni ljubimkanja z oblastjo. Lažejo, goljufajo, blefirajo in simulirajo. In to uspešno, saj jim neumneži elite – res so sami moški – sedejo na limanice. Vsi skupaj: olimpijski važiči in pomagači oblasti, predstavniki tiranije, varuhi reda in kontrolorji.Po tolikšnem nasilju, boju, krvi in smrti revolucionarna opera romantične gledalke in gledalce potolaži s srečnim koncem. Kaj bi želeli več? Torej: Pridite v Dordollo! Ne bojte se, bodite priča svetovni revoluciji – saj za nič manj tukaj ne gre. Kamen ne bo ostal na kamnu, saj bodo vsi (kamni) potonili. Ker smo vsi rolling stonesi.

 

Revolutionsoper in vier Akten

Rolling stones in Dordolla!
Verehrtes Publikum, geschätzte Freundinnen und Freunde der Antike!
Vergessen Sie Homer, Camus und Enzensberger! Die Geschichte des Sisyphos wird neu geschrieben. Als Revolutionsoper von Yulia Izmaylova und Felix Strasser. Vertont von Jozej Stikar. Auf die Bühne gebracht wird das Werk von Marjan Štikar und seiner Truppe. Sechssprachig: furlan, italienisch, slowenisch, griechisch, englisch, deutsch. Wie es sich gehört im Vielvölkerdorf Dordolla. Dordolla im Herzen Europas. Europa – demnächst ohne Stier. Warum? Warten Sie es ab.
Sisyphos, das Schlitzohr, ruft zum Aufstand. Es wird aufgeräumt. Mit Despoten, Henkern, Göttern, Führern, Polizisten, Statthaltern, Autokraten, Bauunternehmern, Dieben, Spitzeln, Verrätern, Kollaborateuren, Würdenträgern und anderen Halunken. Radikal.
Werden Sie Zeuge einer Götterdämmerung, die Richard Wagners Version als lächerliches Unterfangen, als Karikatur des Aufbegehrens gegen die sogenannten Unsterblichen, erscheinen lässt. Denn wo Sisyphos und sein Kumpane zugange sind, gibt es keine halben Sachen, keine Kompromisse, kein Kleinbeigeben, keine Anbiederung an die Obrigkeit. Stattdessen wird gelogen, getäuscht, genarrt und übertölpelt. Mit Erfolg. Denn die elitären Dummköpfe – allesamt männlich – fallen darauf herein: die olympischen Wichtigtuer und Helfershelfer der Macht, die Repräsentanten der Tyrannei, die Ordnungshüter und Kontrolleure. Doch sie schlagen zurück.
Keine Angst: Nach einer Orgie der Gewalt erwartet die Zuseher und -hörerinnen ein romantisches happy end. Was will man mehr?!
Kommen Sie nach Dordolla und wohnen Sie der Weltrevolution auf dem Dorfplatz bei. Machen Sie mit. Kein Stein bleibt auf dem anderen, weil alle (Steine) zu Grunde gehen. Und wir alle rolling stones sind.

/ Site created by MadLabHub.com